Predajcovia

Predajcovia

Banská Bystrica   -  Gazdovský trh Daymont s.r.o. - Družby 35
Bratislava             -  Gazdovský trh v Dúbravke Saratovská 6 pri veľkej BILLE
Ivachnová             -  Pekáreň a mäsovýroba u Ňaňa  Ivachnová 305 - celý
                                sortiment

Nitra                      - Náš dvor farmárske potraviny Sládkovičova 5
Prievidza               - FloraVita, s.r.o. Rad. L.N.Tolstého 13/A
Udiča                     - Drevenička na rázcestí 

Senica                   - piacere Robotnícka ul. 17A
Spiš. Nová Ves      - Predajňa VALACH  Zimná 44
Liptovský Mikuláš  - Obchod SÝPKA Garbiarska ul. pri BILLE